Panthlonverklaring  /  gedragscode

Wielerteam Waasland vzw ondertekende onlangs de PANATHLONVERKLARING. Dit betekent dat wij als club volgende gedragsregels naleven:

 • Je streeft de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning na.
 • Je zet je inspanningen voort om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.
 • Je erkent en aanvaardt het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en gezonde maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.
 • Je verwelkomt de steun van sponsors en media, maar je gelooft dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
 • Daarom onderschrijft WK NWB formeel het ”Panathlon charter over de rechten van het kind van de sport”:
 • Alle kinderen hebben het recht:
  • Sport te beoefenen
  • Zich te vermaken en te spelen
  • In een gezonde omgeving te leven
  • Waardig behandeld te worden
  • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
  • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
  • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
  • In veilige omstandigheden aan sport te doen
  • Te rusten
  • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Clubwaarden/gedragscode

Met deze ‘gedragscode’ willen we aanduiden welke waarden we in de club belangrijk vinden.

De club onderschrijft de waarden zoals die in de Panathlon-verklaring (zie hierboven) zijn onderschreven:
• we behandelen elkaar met respect en laten dat zien door een correcte houding en fatsoenlijk taalgebruik.
• we gaan ervan uit dat we allemaal hetzelfde doel hebben: het (helpen) beoefenen van de wielersport in al zijn aspecten bij de club in een sportieve, veilige en amusante sfeer.
• we vertonen geen ongewenst gedrag: we gebruiken geen verbaal noch fysiek geweld, we discrimineren niet, we pesten niemand en we bezondigen ons evenmin aan seksuele intimidatie.
• we houden in ons gedrag rekening met de grenzen van de anderen.
• we gaan netjes om met elkaars spullen en met het materiaal van de club; we gebruiken alle zaken met de nodige eerbied.
• indien we menen kritiek te formuleren, brengen we die bij de perso(o)n(en) waar die thuis hoort en brengen we deze op een constructieve manier aan.
• we appreciëren elke sportieve prestatie van anderen en zijn groot in winst en verlies.
• we hebben respect voor de vrijwilligers, voor de dromen van sporters en voor de doelstelling van de club om alle sporters de kans te geven zich te ontwikkelen en te ontplooien.
• tijdens de sportactiviteiten van de club en op wedstrijden wordt niet gerookt, zijn drugs en doping niet toegestaan en wordt alcohol niet geschonken aan personen jonger dan 16 jaar